مترجم

رانر گلیم بافت

1,900,000 تومان
رانر گلیم دست بافت رنگ غالب سفید،با کیفیت و قابل شستشو

صندلی گلیم و جاجیم

480,000 تومان
صندلی گلیم وجاجیم باکیفیت و کاملا دستباف

صندلی گلیم و جاجیم

440,000 تومان
صندلی دوخته شده با جاجیم وگلیم کاملا دستباف و با کیفیت

گلیم سوزنی

3,000,000 تومان
گلیم سوزنی گل شول کاملا دستباف و با کیفیت بالا و قابل شستشو

گلیم سوزنی راه راه

1,600,000 تومان
گلیم فرش سوزنی راه راه ،کاملا دستباف و با کیفیت و قابل شستشو

گلیم فرش

5,000,000 تومان
گلیم فرش زیبا با رنگ گیاهی با کیفیت بالا،رنگ غالب کرم و شیری

گلیم فرش خشتی

3,200,000 تومان
گلیم فرش طرح  خشتی  رنگ غالب سورمه ای کاملا دستباف قابل شستشو و با کیفیت می باشد.

گلیم فرش مرینوس

3,300,000 تومان
گلیم فرش مرینوس گل برجسته رنگ قرمز ،کاملا دستباف و با کیفیت و قابل شستشو

گلیم فرش مرینوس

4,450,000 تومان
گلیم فرش مرینوس  رنگ غالی سورمه ای و قرمز ،کاملا دستباف و با کیفیت و قابل شستشو

گلیم فرش مرینوس گل برجسته

5,500,000 تومان
گلیم فرش مرینوس گل برجسته رنگ غالب کرم و رنگ شیری ،کاملا دستباف و با کیفیت و قابل شستشو